Internecik w naszej gminie - Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Gródek nad Dunajcem
Odwiedziło nas: 26840 osób.
Aktualności
Internecik w naszej gminie – zakończenie projektu
2015
12
13
W środę 9 grudnia 2015r. odbyła się konferencja kończąca projekt pn.: „Internecik w naszej gminie – Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Gródek nad Dunajcem”. Dzięki środkom pozyskanym z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 124 gospodarstwa domowe z terenu naszej gminy otrzymały zestawy komputerowe oraz bezpłatny dostęp do Internetu. Komputery trafiły również do jednostek organizacyjnych gminy.

Gmina Gródek nad Dunajcem przystąpiła do realizacji projektu pod koniec 2013 roku. Zanim jednak zakwalifikowane do udziału w projekcie gospodarstwa domowe otrzymały sprzęt komputerowy odbyły się szkolenia z obsługi komputera oraz najpopularniejszych programów. Pierwotnie projektem objęto 89 gospodarstw domowych oraz 9 jednostek organizacyjnych gminy, ale korzystnie rozstrzygnięte przetargi pozwoliły rozszerzyć projekt o kolejne 35 gospodarstwa domowe. Z oszczędności udało się również wyposażyć wszystkie gospodarstwa w urządzenia wielofunkcyjne (drukarki ze skanerem). Przez kilkanaście miesięcy wszyscy Beneficjenci mieli dodatkowo zagwarantowany bezpłatny dostęp do sieci Internet. Warto zaznaczyć, że realizację projektu sfinansowano w 100% ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

Niestety wszystko co dobre szybko się kończy. I jak niecałe dwa lata temu konferencją rozpoczęto projekt, tak i konferencją projekt zakończono. W konferencji kończącej realizację projektu wzięło udział większość Beneficjentów oraz Dyrektorzy szkół z terenu naszej gminy. Wszystkich zebranych gości przywitał Z -ca Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem – p. Mieczysław Hajduga oraz Zespół Projektowy, który realizuje projekt od etapu napisania samego wniosku o dofinansowanie, aż po złożenie ostatniego wniosku o płatność i jego rozliczenie.

Podczas spotkania w DW „Stalownik” w Bartkowej-Posadowej oprócz podsumowań i podziękowań, omawiano również obowiązki Beneficjentów w okresie tzw. „trwałości projektu”. Koniec projektu nie oznacza przecież konieczności oddania komputerów czy też rezygnacji z dostępu do sieci Internet – wręcz przeciwnie! Przez następne 5 lat Beneficjenci będą mieli nadal zapewniony dostęp do Internetu, chociaż od tej pory część kosztów tej usługi będą musieli pokrywać sami.

Oczywiście komputery oraz dostęp do Internetu to nie tylko korzyści, ale również zagrożenia. I właśnie temat uzależnienia od Internetu oraz gier komputerowych omówiła p. Małgorzata Rybska - Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego. Wyświetlono również krótki film dotyczący tego coraz większego, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, problemu.  

 

Konferencję zakończył wspólny obiad, podczas którego wymieniano się doświadczeniami… Beneficjenci zwracali szczególną uwagę na to  jak bardzo otrzymany sprzęt jest pomocny dzieciom w nauce szkolnej oraz w bieżących sprawach domowych. Jeszcze kilkanaście miesięcy temu wielu z Beneficjentów z dystansem podchodziło do szkoleń i otrzymanego sprzętu, a dzisiaj z pewnością ciężko im wyobrazić sobie brak w domu komputera, drukarki czy dostępu do Internetu. Dlatego można z pewnością powiedzieć, że cel projektu czyli „zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Gródek nad Dunajcem”, został osiągnięty.

W imieniu Zespołu Projektowego składamy wszystkim Beneficjentom podziękowania za kilkanaście miesięcy owocnej współpracy.

 

 


DOTACJE NA INNOWACJE
Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia SpójnościGmina Gródek nad DunajcemUnia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013”