Internecik w naszej gminie - Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Gródek nad Dunajcem
Odwiedziło nas: 26844 osób.
Galeria

Konferencja kończąca realizację projektu

DOTACJE NA INNOWACJE
Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia SpójnościGmina Gródek nad DunajcemUnia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013”