Internecik w naszej gminie - Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Gródek nad Dunajcem
Odwiedziło nas: 26848 osób.
Kontakt

Biuro Projektu:
Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem

pokój nr 5 c

33-318 Gródek nad Dunajcem 54

 

Telefon:18 440-10-35 w.34

Strona: www.internecik.gminagrodek.pl

E-mail: internecik@gminagrodek.pl

DOTACJE NA INNOWACJE
Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia SpójnościGmina Gródek nad DunajcemUnia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013”