Internecik w naszej gminie - Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Gródek nad Dunajcem
Odwiedziło nas: 26839 osób.
Obowiązko Beneficjentów

W okresie tzw. "trwałości projektu" tj. od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2020 roku na Beneficjentach projektu spoczywaja następujące obowiązki:

  1. DBAŁOŚĆ O SPRZĘT (UTRZYMANIE KOMPUTERÓW WE WŁAŚCIWYM STANIE TECHNICZNYM)
  2. ZAKAZ SPRZEDAŻY LUB PRZEKAZANIA SPRZĘTU
  3. UDOSTĘPNIENE SPRZĘTU DO KONTROLI, MODERNIZACJI, AKTUALIZACJI
  4. PONOSZONIE KOSZTÓW DOSTĘPU DO INTERNETU PRZEZ OKRES 5 LAT (50%)

ZAKŁADANA PRĘDKOŚĆ DOSTĘPU DO INTERNETU: 2 MB/S (1 MB – GMINA, 1 MB – BENEFICJENT)

 

DOTACJE NA INNOWACJE
Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia SpójnościGmina Gródek nad DunajcemUnia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013”